Karácsony elé

      Legyen áldott, békességes, meghitt, csendes, ünnepélyes! Legyen vidám, örömhozó, szánkónk alatt szikrázzon hó! Legyen bőség, jusson étel, jászolmeleg a szent éjen! Sági Erzsébet     Illusztráció: free fotó a parokia.net oldalról

„Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen.”

      Ha meghallom a déli harangszót, akár asztal mellett ér, akár nem, gondolatban elmondom a címben idézett, gyermekkoromban tanult imák legrövidebbikét. Hálát adok az Úrnak az ételért, az életért… A búzából kalászt érlelő napfényért, az asztalra…